PROGRAM VE PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetimi; gerçekleştirilmesi planlanan programların zaman, mekan ve finansal kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak yürütülmesi ilkesine dayanır. Sigma olarak proje yönetiminin farklı aşamalarında işverenlerimizin stratejik çözüm ortağı olmakla kalmayıp proje ertesi tam destek vererek sürdürebilir bir hizmet politikası benimsiyoruz.

Program ve proje yönetimi çözümlerimizle kapsamlı hizmetler bütünü sunarak detaylandırılmış proje planlamaları, ihale hazırlıkları ve kontrol standartlarını oluşturacak çalışmalarla yönetim, geliştirme ve kontrol aşamalarının tümünde sorumluluk alıyoruz. Program ve proje yönetimi alanında sunduğumuz başlıca hizmetler:

  • Proje Planlama ve Kontroller
  • Bütçe ve Takvim Takibi
  • İhale Yönetimi
  • Yapım Koordinasyonu ve Denetimi
  • Tasarım Koordinasyonu ve Denetimi
  • Risk Yönetimi
  • Raporlama
  • İletişim Yönetimi
  • BIM Sistemi ile Proje Yönetimi