Altyapı Projesi Ne demektir?

alt yapi projesi hazirlama

Altyapı Projesi Ne demektir?

Alt Yapı Projesi

Altyapı projeleri, bir yapının veya şehrin ihtiyacı olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre ve ulaşım gibi donanımların tümünü kapsar.

Ülkenin özellikle ekonomik büyüme ve kalkınması bakımından önemli bulunan temel hizmetlerden biri altyapı projeleridir.  Nüfusun artması, kentleşmenin büyümesi gibi faktörler, altyapı hizmetlerine olan ihtiyacın artmasına sebep olmaktadır.

Belediyeler, şehirlerin altyapılarından sorumlu olan birinci kurumlardır. Altyapı ile ilgili sorunlar doğrudan bu mercilere iletilir. Artan şehir nüfusu ve hızlı kentleşme, altyapı sistemlerinin gerekliliğini arttırmaktadır. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşlarının bu alana olan yatırımları artış göstermektedir.  Altyapı projeleri yapım aşamasında yüksek bir maliyet gerektirir ama faydaları sonraki yıllarda ortaya çıkar ve uzun ömürlü hizmet verirler.

ALT YAPI PROJELERİ NELERDİR?

Bir kentin altyapısı, orada yaşayan halkın refahı ve huzuru açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle düzenli olarak altyapıyı destekleyici projeler ve çalışmalar yapılır. Şehrin su ihtiyacı, enerji ihtiyacı, haberleşme hattı, kanalizasyonu gibi pek çok konu bu projelerin temelini oluşturur.

alt yapi projesi nasil hazirlanir

Altyapı projeleri arasında su temini ve dağıtımı, su arıtma tesisleri, atık su ve yağmur suyu drenajı, atık su arıtma tesisleri, katı atık yönetimi yer alır. Sürekli artan nüfusun su ihtiyaçlarını karşılamaya devam edilmesi gerekir. Buna yönelik su temini ve dağıtımı için altyapı projeleri oluşturulur. İçme suyu sağlanması açısından su arıtma tesisleri önemlidir. Diğer yandan çevreye zararın önüne geçilmesi için atık su ve yağmur suyu drenajı ile birlikte atık su arıtma tesisleri çalışmaları da yürütülür.

Altyapı projelerinin önemli bir diğer alanı enerjinin dağıtılmasıdır. Enerji ihtiyacında temel olarak elektrik ve doğalgaz sektörleri ele alınır. Günümüzde kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı gibi unsurların artması, elektrik ve doğalgaz ağının üretimi ve dağıtımı konusunda önemi arttırmaktadır.

Telefon, internet gibi haberleşmede önemli olan faktörler, haberleşme altyapı hizmetleri için etkili unsurlardır. Haberleşme hatlarının ülkenin her bölgesinde sağlıklı ve düzgün bir şekilde kurulması, ülkenin kalkınması için oldukça önemlidir. Gelişen teknoloji ile birlikte haberleşme ağları çok farklılık göstermiştir. Ülkeler bu değişikliklere ayak uydurmak için haberleşme altyapı sistemlerini yenileme ihtiyacı duymaktadırlar. Fiber internet sistemlerinin yaygınlaşmaya başlaması bu duruma örnek olabilir.

ALT YAPI PROJELERİ NASIL HAZIRLANIR?

Yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için plan yapımına ilişkin esaslar belirlidir. Bunlar içinde en önemlisi mevzi imar planıdır. Plana göre mevcut yerleşim alanlarının nüfusa yeterli olup olmadığıdır. Fazla popülasyona sahip olunan yerler için yeni yerleşim alanları belirlenir ve burada gerekli teknik altyapılar sağlanır.  Altyapı standartlarının sağlanabilmesi için belediyelerin planlama, projelendirme, uygulama, işletme, bakım hizmetlerini yerine getirmesi gerekir.

Altyapı projelerine öncelikle bir ön proje hazırlanarak başlanır. Projenin yapılacağı alan ile ilgili araştırmalar yapılarak gerekli veriler toplanır ve ihtiyaçlar saptanır. Bu ihtiyaçlara göre temel ilkeler belirlenir. Ortada olan soruna göre uygun çözüm önerileri de değerlendirilerek hazırlanan ön projenin taslağı belirlenmiş olur. Bu şekilde yapılan mevcut durum saptaması ile altyapı projesi için çalışmalar başlatılır. Altyapı projelerinin sorunsuz ve eksiksiz tamamlanması hazırlık sürecinde dikkatli ve detaylı hazırlanan rapordan geçer.

Sigma olarak 30 yılı aşkın tecrübemiz ve alanında 100’den fazla deneyimli çalışanlarımız ile Altyapı projeleri için hizmet vermekteyiz. Son olarak Avrasya Organize Sanayi Bölgesi ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi projelerinin altyapısında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bir önceki yazımızda Denizli Han Projesi hakkında detaylara yer verilmiştir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.