Author: Admin

Alt Yapı Projesi Altyapı projeleri, bir yapının veya şehrin ihtiyacı olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre ve ulaşım gibi donanımların tümünü kapsar. Ülkenin özellikle ekonomik büyüme ve kalkınması bakımından önemli bulunan temel hizmetlerden biri altyapı...

Denizli Han Projesine Ödül İstanbul’un önemli ticaret merkezlerinden biri olan Eminönü’nde birçok türde hanlar yer almaktadır. Hobyar Mahallesi’nin hanlardan oluşan Aşir Efendi Caddesi’nde bulunan Denizli Han’ın, renovasyon projesi 25 Ekim 2018 tarihinde Londra’da düzenlenen International Property...

Sigma Mühendislik 2019 Yılı Hedefleri Yönetim ekibimiz tarafından, 22 Mart Cuma günü Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde Sigma’nın kurumsal süreç içerisindeki ilerlemesi ve 2019 yılı hedeflerinin belirtildiği bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sigma’daki değişim ve gelişimin birimler üzerindeki...

İnşaat projeleri başlangıç ve bitiş tarihi belli olan, birçok uzman kişinin işbirliği ve uyumu ile hayata geçirilen projelerdir. Proje sonunda ortaya eksiksiz bir yapının çıkması beklenir. Projelerin eksiksiz ve istenilen şekilde ortaya çıkmasının yolu başarılı...

1970’li yıllardan bugüne Türk mimarisinin önemli simgesel yapılarından biri olan VK108, Bilgili tecrübesi ve Sigma iş birliği ile restore edildi. VK108 Nişantaşı İstanbul’un en gözde semtlerinden Nişantaşı’nda, Valikonağı Caddesi’nde yer alan VK108, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte inşa...

Bugüne ulaşmış çok sayıda tarihi yapı, zaman içinde eskiyerek onarıma ihtiyaç duyar hale geliyor. Tarihi yapıların onarımında ve güçlendirilmesinde önemli nokta, bu yapıların esas özelliklerine ve belirleyici unsurlarına zarar vermemektir. Tarihin bir kanıtı olan bu...

Bakanlık: İmar Barışı Süresi Uzatıldı Geçtiğimiz yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda imarsız yapıların kayıt altına alınması kararı verilmişti. Bu karara göre, mülkiyet sorunundan dolayı arsa olarak gözüken yapıların doğalgaz ya da su bağlatamama gibi problemlerinin önüne...

Elektrik Projeleri Bir yapının elektrik alt yapısı ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için elektrik projeleri yapılır. Bir binanın mekanik statik ve mimari projelerinin yanı sıra elektrik projeleri de gereklidir. Elektrik projeleri ruhsat ve uygulama...

Yapı Bilgi Modellemesi (BİM) ve Verimlilik Model temelli yaklaşım, projelerden sağlanan verimliliği ve kazanımları artırıyor. Bu yaklaşımlardan olan BİM (Bina Bilgi Modellemesi), sağladığı faydalardan dolayı sıklıkla tercih ediliyor. Yapı Bilgi Modellemesi, çok sayıda avantaj sunuyor. Bunlar...