BÜTÇE VE TAKVİM TAKİBİ

BÜTÇE VE TAKVİM TAKİBİ

 

Projelerde uygulanan her faaliyetin birer mali gideri vardır. Bir projenin uygulamaya başlayacağı tarihten sonlanacağı tarihe kadar mali kaynakların hangi şartlarda ve faaliyetlere göre kullanılacağını gösteren tahmini plan, bütçe olarak belirtilir.

Bütçe takvim takibi, bütçesi onaylanan projenin tamamlanabilmesi için maliyetlerin tahmini ile tedarik ve uygulama harcamalarının maliyet yönetiminin planlanması ve kontrolüne yönelik işlemlerin olduğu süreçtir.

Bütçe yönetimlerinin üzerinde iyi düşünülmesi,  iyi tasarlanması ve zaman-maliyet açısından dikkate alınarak hazırlanması gerekir. Böylece projenin belirlenen zamanda bitmesi bütçe bakımından hedeflenmiş olur.

Proje bütçesi oluşturulurken mali giderlerin hesaplanmasına yönelik piyasa araştırmaları yapılmalı ve taslak bir bütçe hazırlanmalıdır. Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için insan, makine ve hammadde olarak hangi kaynakların hangi adet ya da miktarda kullanılacağı belirlenmelidir. Kaynak maliyetleri tahmin edilmeli ve oluşturulan bütçenin gerçekleşen değerlerle kontrolü yapılmalıdır.

Projelerde zaman yönetimi, projelerin tamamlanması için faaliyetlerin gerektireceği sürenin belirlenmesi ile uygulanabilir bir proje takviminin oluşturulmasını kapsar. Bir projenin en hayati hazırlık aşaması süreç takvimin oluşturulmasıdır.  Süreç takviminin devamlılığını izlemek, projede yapılan faaliyetlerin kontrolünü sağlamak açısından önemlidir. Çoğunlukla proje yöneticisi, projenin ilk takvimini oluşturabilir ve sonrasında değişiklikler olursa güncellemelerini yapabilir. İsabetli oluşturulan proje süresi tahminleri, projenin başarısız olma ihtimalini azaltır. Proje takviminin proje yönetimlerinde oynadığı belirleyici rolün nedeni, zamanın proje yönetimindeki kıstaslardan en az değişkenliğe sahip olmasıdır.

Sigma, 30 yılı aşkın tecrübesiyle ve 100’den fazla alanında deneyimli uzman çalışanlarıyla Proje Yönetimi içeresinde bütçe ve takvim takibi hizmetlerini vermektedir. Projelendirilen yapının maliyeti titizlikle hesaplanır ve mali kayıpların olmaması üzerinde titizlikle durulur. Bütçe yönetimi, bütçe takvimi takibi ve etkin zaman yönetimi sayesinde projeler aynı zamanda finansal olarak da hazırlanmış olur.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.