Elektrik Projeleri Nedir?

Elektrik Projeleri Nedir?

   ELEKTRİK PROJELERİ NEDİR?

Elektrik projeleri, tasarlanan üst yapının ve ilgili alt yapının tipine ve gereksinimlerine göre oluşturulur. Elektrik projeleri tasarım prensip ve kriterleri ile hesap yöntem ve analizlerini içerecek dokümanların yerel ve uluslararası yönetmelikler ve standartlara uygun hazırlanmalıdır. Bu hazırlanan dokümanlar doğrultusunda, ilgili binanın veya tesisin inşa edilebilmesi için gerekecek ihale dokümanları, bütçe öngörüsü, fizibilite analizleri, yasal ruhsatlandırma ve lisans başvurularının yapılabilmesi için gerekecek evraklar hazırlanabilmektedir.

Elektrik disiplinine ait tüm sistemler, aşağıdaki prensiplere uygun olarak tasarımı yapılmalı ve projelendirilmelidir.

 1. Yürürlükteki yönetmelikler, mevzuatlar, standartlar ve şartnamelere uygun olmalıdır.
 2. Kuvvetli ve zayıf akım tesisatlarına ait tüm sistemler kendi içlerinde ve birbiri ile uyumlu ve koordinasyonlu olmalıdır.
 3. Yapımı planlanan tüm tesisatlara ait tasarımlar yakın gelecekte öngörülebilen gelişmelere ve uygulamalara açık ve uygun olmalıdır.
 4. Uygulanması planlanan tüm sistemlerin tasarımları, müşteriler, operatörler ve işletme yetkilileri tarafından güvenli bir şekilde kullanabilmesini azami biçimde sağlamalıdır. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek, riskli tasarımlar ve/veya uygulamalar yapılmamalıdır.
 5. Tasarım yapılırken; işverenin taleplerine ve mimari konsepte uygun olacak şekilde en yüksek standartlarda ve projenin bütçe hedeflerine göre en ekonomik sistem çözümlerini tasarlamak ve uygulamak hedeflenmelidir.
 6. Tasarlanan sistemler, mümkün olduğunca işletme ve bakım maliyetlerini asgari düzeyde tutacak şekilde kurgulanmalı ve mümkün olduğunca standartlaştırılmış ürünler, cihazlar ve ekipmanlar tercih edilmelidir.
 7. Proje kapsamında yeşil bina konseptine uygun olacak şekilde LEED veya BREEAM sertifikalandırması hedefleniyorsa, asgari tasarımlar en uygun haliyle projelere adapte edilmelidir. Bu konsept dahilinde kurgulanacak olan elektrik sistemleri aşağıda listelenmiştir.
  1. Fotovoltaik güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi,
  2. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları,
 • Doğal güneş ışığı ile aydınlatmadan azami faydalanma,
 1. Yapay ışık kaynaklarında LED aydınlatma kullanımı,
 2. Bina yönetim ve otomasyon sistemlerinin (BMS) entegrasyonu,

-Aydınlatma otomasyonu,

-Mekanik otomasyon,

-Enerji otomasyonu,

    Elektrik Projelerinde Enerji Temini

Enerji temini ve dağıtımı, Yerel Enerji İdaresi’nden alınacak enerji müsaade belgesinde belirtilen şartlara uygun ve orta gerilim veya alçak gerilim abonesi olacak şekilde projelendirilmelidir. Enerji Dağıtım Şirketi ile yapılacak protokol şartlarına uygun olacak şekilde ve tesisin elektrik ön kapasite hesaplarına istinaden enerji ihtiyacına göre süreçler ilerler.

Parsel yakınında bulunan mahalli trafo merkezinde kapasite yeterli değil ise, dağıtıcı trafo veya gerekse trafo dağıtım merkezi kurulmasına uygun olacak şekilde parsel içerisinde Enerji Dağıtım Şirketi’ne kiralanmak üzere terk alan bırakılmalıdır.

Kurulacak enerji dağıtım merkezi ve trafolar, tesis binasının içerisinde bodrum ve/veya otopark katlarında konumlanması halinde kuru tipte olacaktır. Arıza ve değişim hallerinde bu alanın, aracın yanaşıp trafoların yüklenebilecek biçim ve güzergâhta tasarlanmalıdır.

Ülkemizde uygulanan elektrik tesislerindeki şebeke temin ve dağıtım karakteristikleri aksi bir durum belirtilmediği sürece, aşağıdaki belirtilen karakteristiklere uygun olmalıdır.

 1. Orta Gerilim: 34,5kV’a kadar
 2. Alçak Gerilim: 1kV’a kadar / Üç Fazlı Devreler: 400V ve Tek Fazlı Devreler: 230V
 3. Zayıf Akım: 100V’a kadar
 4. Şebeke Frekansı: 50Hz

Orta ve Alçak Gerilim Sistemleri kapsamında; enerji merkezleri (OG Hücreler ve Trafolar), dizel jeneratörler, alçak gerilim dağıtım panoları ve sayaçlar ile aydınlatma sistemleri gibi düzenekler tasarlanabilmektedir. Zayıf Akım Sistemleri kapsamında ise, fiber optik altyapı, yapısal kablolama, data-telefon-tv sistemleri ve kapalı devre kamera sistemi gibi sistemleri kapsar.

Sigma olarak 100’den fazla uzman çalışanımız ve 30 yılı aşkın inşaat sektörü deneyimimizle, Mühendislik ve Tasarım kapsamında Elektrik Projelendirme hizmetini vermeye devam ediyoruz.  Ayrıca mevcut yapılarda yer alan kullanım ömrünü doldurmuş tesisat ve ekipmanların yenilenmesi veya yapıya kazandırılarak yeni fonksiyona uygun hale getirilmesi ile ilgili tadilat proje çalışmaları da yürütülmektedir. Bu kapsamda Doğuş Oto Esenyurt tesislerinde çalışmamız tamamlanmıştır.

Bir önceki İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.