BLOG

  Projelerde uygulanan her faaliyetin birer mali gideri vardır. Bir projenin uygulamaya başlayacağı tarihten sonlanacağı tarihe kadar mali kaynakların hangi şartlarda ve faaliyetlere göre kullanılacağını gösteren tahmini plan, bütçe olarak belirtilir. Bütçe takvim takibi, bütçesi onaylanan projenin...

   ELEKTRİK PROJELERİ NEDİR? Elektrik projeleri, tasarlanan üst yapının ve ilgili alt yapının tipine ve gereksinimlerine göre oluşturulur. Elektrik projeleri tasarım prensip ve kriterleri ile hesap yöntem ve analizlerini içerecek dokümanların yerel ve uluslararası yönetmelikler ve...

 İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ NEDİR? İnşaat projelerinde, fizibilitenin ve tasarımın yapıldığı süreçlerden inşaatın bitimine kadarki risk ve belirsizliklerin yönetilebilmesi ve önlem alınması yaşamsal önem taşır. Risk yönetimi, yapım öncesinin planlanması aşamasında başlayan ve yapının kullanımına sunulmasına...

1. Eurasian BIM Forumu Gerçekleşti Sigma’nın, sponsoru olduğu Eurasian BIM Forumu ülkemizde ve dünyada hızla yaygınlaşmakta olan BIM-Yapı Bilgi Modellemesi yaklaşımlarını farklı yönleri ile ele alan uluslararası düzeyde bir etkinlik olarak 31 Mayıs günü Mimar Sinan...

İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar için Revit Nedir? Bir yazılım içinde tüm ana disiplinleri toplaması, farklı yazılımlarda hazırlanan dosyaların birleştirilmesi, başka bir alanda çalışan uzmanların da program üzerinden aynı projeyi incelemesi, değişiklik yapılması bakımından Revit, inşaat mühendisleri...

Alt Yapı Projesi Altyapı projeleri, bir yapının veya şehrin ihtiyacı olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre ve ulaşım gibi donanımların tümünü kapsar. Ülkenin özellikle ekonomik büyüme ve kalkınması bakımından önemli bulunan temel hizmetlerden biri altyapı...

Denizli Han Projesine Ödül İstanbul’un önemli ticaret merkezlerinden biri olan Eminönü’nde birçok türde hanlar yer almaktadır. Hobyar Mahallesi’nin hanlardan oluşan Aşir Efendi Caddesi’nde bulunan Denizli Han’ın, renovasyon projesi 25 Ekim 2018 tarihinde Londra’da düzenlenen International Property...

Sigma Mühendislik 2019 Yılı Hedefleri Yönetim ekibimiz tarafından, 22 Mart Cuma günü Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde Sigma’nın kurumsal süreç içerisindeki ilerlemesi ve 2019 yılı hedeflerinin belirtildiği bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sigma’daki değişim ve gelişimin birimler üzerindeki...

İnşaat projeleri başlangıç ve bitiş tarihi belli olan, birçok uzman kişinin işbirliği ve uyumu ile hayata geçirilen projelerdir. Proje sonunda ortaya eksiksiz bir yapının çıkması beklenir. Projelerin eksiksiz ve istenilen şekilde ortaya çıkmasının yolu başarılı...