BLOG

3 ve 4 Ekim’de Marriott Hotel İstanbul’da gerçekleşen Autodesk Teknik Zirvesi, iş dünyasının önde gelen yapı ve üretim sektörü profesyonelleri ile 2 oturum olarak gerçekleşti. 3 Ekim’de Üretim Sektörü Oturumları ve 4 Ekim’de Yapı Sektörü Oturumları olarak iki ayrı günde düzenlenen etkinlikte, konuşmacılar Autodesk yazılımlarına...

Elektrik Projelendirmesi Sosyal yaşamımızda büyük bir önemi bulunan elektrik, günlük hayatımızı kolaylaştıran ve konforumuzu artıran teknolojik araç ve gereçlerin kullanımdaki önemi çok büyüktür. Proje ise; matematik, eğitim, deneyim ve uygulama, doğa ve mühendislik bilimleri gerektiren ve insan gereksinimi üzerine hazırlanan, başlangıç ve bitiş süreci bulunan bir hizmettir....

Mimarlık endüstrisinin önde gelen uygulamaları arasındaki AutoCAD ve Revit programları bazı farklılıklara ve özelliklere sahiptir. Dünya çapında kullanılan AutoCAD, binaların iç ve dış kısımlarının hazırlanmasında kullanılmaktadır. Revit programı ise büyük projelerde bilgi modelleme olan BIM için en doğru planların oluşturulmasını sağlamaktadır. Mimarların sıklıkla kullandıkları Revit ve AutoCAD programları...

Ülkemizdeki yapıların yaklaşık %50’sinin iskan belgesi, yani oturma izni bulunmuyor. Çarpık kentleşmenin en büyük göstergelerinden olan iskan belgesi eksikliği, yapıların belediye sisteminde kayıtlı görünmemesi anlamına geliyor. Bu da kredi başvurusu gibi konularda, vatandaşların binalarını ve evlerini teminat olarak gösterememesine sebep oluyor. İmar barışı, yapı kayıt...

Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyada deprem tehlikesi en yüksek ülkelerden birisidir. Ülkemizin deprem kuşağında bulunması nedeniyle de yapıların depreme dayanımı büyük önem arz etmektedir. Bu sebepledir ki deprem performans analizi ve güçlendirme projeleri hizmetlerine büyük önem vermekteyiz. Sigma olarak; birçok kurum ve kuruluşa kapsamlı ve...

Sigma olarak 30 yılı aşkın güçlü ve köklü deneyimimizle kuruluşumuzdan itibaren sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi alanlarında hizmet vermekteyiz. Etkin bir süreç yönetimi ve farklı uzmanlıklar arasında grup çalışması gerektiren sanayi yapısı projeleri, deneyimli ve alanının uzmanı bir ekip gerektirir. Sanayi yapısı projelendirme ve...

BIM; mühendisler, işverenler, mimarlar ve müteahhitler arasında, ortak bilgi ortamı içindeki işbirliğine dayanır ve bu disiplinler arasındaki bilgi paylaşımını sağlar. BIM, inşa edilmiş bir yapı için, ilk tasarım sürecinden yapım aşamasına, devamına ve hizmetin sonlandırılmasına uzanan bir bilgi yönetim sistemidir. BIM uygulaması inşaat.....

Tarihi eserler; kültürlerin, medeniyetlerin ve milletlerin en önemli geçmişini oluşturan, tarihi yaşatan yapılardır. Tarihe tanıklık etmiş, geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürerek gelmiş eski eserler; yapıldıkları dönem hakkında pek çok bilgi verirler. Tarihi eserler yapıldıkları dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili bilgilerle doludur, aynı...

30 yılı aşkın sektör deneyimimiz ve inovasyon odaklı yaklaşımımızla; her zaman daha iyiyi amaçlayarak ve her yıl bir önceki performansımızın üstüne çıkacak şekilde yeni hedefler belirler ve bu yolda özveri ile çalışırız. 2017 yılı itibariyle Ömür Akay liderliğinde başlattığımız Kurumsal Yenilenme ve Gelişme Programımız, stratejik...