İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ

İnşaat proje yönetimi tanımı ve özellikleri

Bir yapı projesinin kalite, maliyet ve zaman yönetimi işlerinin koordine edilmesi, projenin işveren tarafından bildirilen hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla inşaat sürecinde ve sonrasında yapılan planlama, programlama ve eylemler bütününe ve bu konuda verilen hizmetlere proje yönetimi denir.

Proje yönetimi profesyonel bir süreçtir ve tasarım fikrinden projenin fiziksel anlamda teslim edilmesine kadar istenilen kalite, hedeflenen bütçe ve öngörülen sürelerde projenin tamamlanabilmesi adına sağlanan hizmetler ve prosedürler bütünü olarak özetlenebilir. Mimari bir projeyi talep ve tasarım aşamasından başlayarak, uygulama ve teslim tarihine kadar tüm kademelerini idare ve koordine etmekten sorumlu; işveren, tasarım ve uygulama ekipleri arasında şeffaf, kesintisiz ve etkili bir iletişim kurgulayan, arz-talep dengelerini göz önünde bulundurarak tüm süreçlerin takip, idare ve uygulamasından sorumlu kişiye de proje yöneticisi denir.

Proje yöneticisi inşaat sürecinin tüm detayları bir araya geldiğinde bir bütünlük oluşması adına işverenle, mimarlarla, mühendislerle, danışmanlarla ve ustalarla işbirliği içinde çalışarak verimli bir koordinasyon ağı kurgular.

Projenin kilit ismi: Proje Yöneticisi

Proje yöneticileri; müteahhitlik, mimarlık, mühendislik tecrübesine veya bu üç alanın hepsinde birden multi disipliner geçmişlere sahip kişilerdir. Çoğu yapı projesinde izlenecek adımlar aşağı yukarı aynıdır. Bu adımlar sırasıyla tasarım, projelendirme, ihale, şantiye ve teslim aşamalarıdır. Bu aşamaları detaylandırmak gerekirse; tasarım bütünlüğünün korunması, sözleşme ve ihale yönetimi, ücret anlaşmaları, bütçe yönetimi, insan kaynakları yönetimi, zaman yönetimi, şantiye ve saha denetimi gibi adımlar ortaya çıkar. Mimari ihtiyaç programı oluşturulması, yapım yöntemlerinin belirlenmesi, mimari tasarım kriterlerinin belirlenmesi; mimari, statik, mekanik, ısıtma ve soğutma, elektrik projelerinin bir araya getirilmesi proje yöneticisinin sorumluluğudur.

Proje yöneticisinin işverenin taleplerini doğru algılayarak tasarım ekibine sunulması, işveren-tasarım ekibi- uygulama ekibi arasındaki veri akşının sağlıklı bir şekilde sağlanmasıyla günlük, haftalık veya aylık raporlar hazırlanır, inşaat metodları belirlenir, saha programlarıyla ihale ve satın alma süreçlerinin yönetilmesi, sözleşmelerin ve şartnamelerin hazırlanması, kalite kontrolü, iş güvenliği gibi önemli unsurlar da proje yöneticisinin alanına girer. Kısacası proje yöneticisi bir projenin her aşamasında, bütün detaylara hakim olan yegane kişidir.

Etkili iletişim, doğru yönetim

Ayrıca proje yöneticisinin sorumlu olduğu işler arasında gerekli danışmanların atanması, taslak tasarımlardan uygulama projesine kadar her türlü yazılı dokümantasyonun düzenlenmesi, raporlama, inşaat izin başvurularının yapılması, ihale sürecinin yönetilmesi, sözleşme idaresi, sigorta yönetimi, kalite kontrol, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimi, bakım planlaması ve nihayetinde acil durum senaryolarının öngörülmesi gibi görevler de sayılabilir. Proje yöneticileri aynı zamanda çevre, güvenlik, yapısal, imar ve estetik standartların karşılamasından sorumlu olmakla beraber güncel mimari ve mühendislik uygulamalarına, yapı kurallarına, yapı teknolojileriyle malzeme piyasalarına ve fiyatlara hakim olmalıdır.

Kimi projede proje yöneticisi, mimar, mühendis ve müteahhit görevlerini farklı uzmanlar icra ederken kimi projedeyse tek mimar veya mühendis hem teorik hem de pratik anlamda birden çok farklı görev üstlenebilir.

Sigma farkı

İyi bir proje yöneticisi hızlı tempolu bir ortamda teknik becerileriyle yaratıcı yeteneklerini dengeleyebilmelidir. Ayrıca yeterli deneyimin yanında teknik hakimiyet, hızlı problem çözme yetisi, liderlik, detaylara dikkat, özenli çalışmak, etkili zaman kullanımı, projede görev ekiplerin karşılaştıkları zorluklara uygun maliyetli çözümleri üretebilmek, tasarım aşamasından tamamlanma aşamasına kadar karmaşık sorunları basitleştirerek herkesin üstündeki sorumluluk yükünü hafifletmek gibi görevler de üstlenebilir.

İnşaat ve yapı sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesi ve 70’ten fazla uzman çalışanıyla Sigma, proje yönetimi hizmetinde Türkiye’nin önde gelen firmalarındandır. Proje yönetiminde yarattığı fark ve kattığı değerlerle yıllar boyu inşaat ve yapı sektörüne yön verebiliyor olmak ancak uzun vadede işveren ihtiyaçlarına doğru karşılık vererek, insan kaynaklarını doğru yöneterek ve tasarımla inşaat tecrübesini etkili bir şekilde harmanlayarak mümkün olabilir.

Siz de yapı projeleriniz için sorunsuz, etkili, akıcı ve eksiksiz bir yönetim ve koordinasyon hizmeti almak istiyorsanız, Sigma sizin için en doğru adrestir.

İnşaat Proje Yönetimi hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi için iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.