İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi Nedir?

İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi Nedir?

 İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ NEDİR?

İnşaat projelerinde, fizibilitenin ve tasarımın yapıldığı süreçlerden inşaatın bitimine kadarki risk ve belirsizliklerin yönetilebilmesi ve önlem alınması yaşamsal önem taşır. Risk yönetimi, yapım öncesinin planlanması aşamasında başlayan ve yapının kullanımına sunulmasına kadar tüm süreçleri kapsamaktadır. Belirlenmiş olan bir risk artık risk değil, yönetim problemi haline gelmektedir. Bu durumlarda, risk yönetimiyle ile ilgili olan uzmanlardan profesyonel danışmanlık hizmeti almak gerekebilir.

İnşaat riskleri, genellikle projenin bütçesini, zamanını ve kalitesini etkileyen durumlar olarak bilinmektedir. Dolayısıyla, risklerin öngörülebilirliği ve hesaplanabilirliği kadar, alınması gereken önlemler için proje yönetiminin organizasyon kabiliyeti de belirleyicidir.

RİSKİN KAYNAKLARI

Risk kaynakları kontrol edilebilir ve kontrol edilemez riskler olarak ikiye ayrılır. Kontrol edilebilir riskler proje yöneticilerinin kendi iradesi doğrultusunda aldıkları, kısmen kontrol edilebilir olan risklerdir. Kontrol edilemeyen riskler ise üzerinde etkimizin olmadığı risklerdir. Kontrol edilemeyen risklere örnek olarak hava koşulları, ekonomik, siyasi gibi etkenler verilebilir. Kontrol edilebilenler ise teknik performans riskleri, kurulum ve bakımdan doğabilecek maliyetler söz konusu olabilir. Böylece risk yönetimiyle sadece inşaat işlerinden doğan risklerin değil, belirsiz ekonomik ve politik durumdan kaynaklanan risklerin de projedeki taraflar içerisinde paylaşılması ve önlemlerin alınması sağlanır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Risk faktörleri projelerin kaçınılmaz bir parçalarıdır. Riskin sonuçlarının bir olaya veya birden fazla olaya bağlı olması, durumun risk düzeyini arttırır. Risk içeren ortam ve olaylarda, durumun ortaya çıkmasına neden olan 3 faktör vardır. Bunlar zaman azlığı, bilgi eksikliği ve kontrol eksikliğidir. Gelişen olayların üzerinde tam anlamıyla kontrol sahibi olunmasıyla, hangi olayların ortaya çıkabileceği ile ilgili tam olarak bilgi sahibi olunmasıyla ve bunların değerlendirmesine yetecek zamanın olmasıyla riskler bertaraf edilebilir. Elde edilmiş bilgilerin toplanması, uygun biçimde analiz edilmesi ve verilmesi gereken karar doğrultusunda değerlendirilmesi zaman isteyen bir süreçtir. Hızlı hareket edilmesi gereken, zamanın kısıtlı olduğu durumlarda çoğu zaman bilgi eksikliği meydana gelir. Dolayısıyla risk yönetimi proje yönetiminde önemli rol oynar.

Sigma, 30 yılı aşkın deneyimiyle ve alanında uzman çalışanlarıyla Proje ve İnşaat Yönetimi kapsamında Risk Yönetimi hizmeti vermektedir.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.